ลงทะเบียนเข้าชมโครงการ
และรับสิทธิพิเศษ

คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โซเคน ดีเวลลอบเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้ง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม...โครงการแนะนำจากโซเคนราคาเริ่ม ล้านบาท*

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะห้องชุด

    <

สิ่งอำนวยความสะดวก

แบบแปลน

ความคืบหน้าโครงการ

 กรกฎาคม

0%
completed

เปอร์เซ็นงานก่อสร้างโดยรวม

%
completed

งานโครงสร้าง

0%
completed

งานสถาปัตยกรรม

0%
completed

งานระบบ

E-Brochure

E-Brochure