ลงทะเบียนเข้าชมโครงการ
และรับสิทธิพิเศษโครงการแนะนำจากโซเคนราคาเริ่ม ล้านบาท*

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะห้องชุด

    <

สิ่งอำนวยความสะดวก

แบบแปลน

ความคืบหน้าโครงการ

 พฤษภาคม

0%
completed

เปอร์เซ็นงานก่อสร้างโดยรวม

%
completed

งานโครงสร้าง

0%
completed

งานสถาปัตยกรรม

0%
completed

งานระบบ

E-Brochure

E-Brochure