Call Center 1246

MENU

ความคืบหน้าโครงการ

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

The Cube Loft ศรีนครินทร์-เทพารักษ์

0%
ไม่ได้ระบุไว้
 • อยู่ในระหว่างขออนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 • อยู่ในระหว่างขอใบอนุญาติก่อสร้าง

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

The Cube South แจ้งวัฒนะ 15/1

0%
ไม่ได้ระบุไว้
 • อยู่ในระหว่างขออนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 • อยู่ในระหว่างขอใบอนุญาติก่อสร้าง

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

The Cube North แจ้งวัฒนะ 12

100%
ไม่ได้ระบุไว้
 • อยู่ในระหว่างขออนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

The Cube Loft ลาดพร้าว 107

70%
คาดว่าแล้วเสร็จ ตุลาคม 2563
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

 • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

The Cube Loft นวลจันทร์

0%
ไม่ได้ระบุไว้
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

 • อยู่ในระหว่างขอใบอนุญาติก่อสร้าง

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

The Cube Urban สาทร-จันทน์

63%
ไม่ได้ระบุไว้
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

 • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว