ตำแหน่งที่เปิด รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่การตลาด

1 อัตรา

รับผิดชอบงานการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรณ์ ดูแลเพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกกรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย เสนอแนวคิดด้านการตลาด ที่สร้างสรรค์ ประเมิน และสรุปผลกิจกรรมทางการตลาดที่ดำเนินการมาได้ ศึกษาตลาด และคู่แข่งอย่าสม่ำเสมอ ควบคุมการใช้งบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด


  • การตลาด
  • สำนักงานใหญ่ วัชรพล กรุงเทพฯ
  • การตลาด