Call Center 1246

MENU

ร่วมงานกับเดอะคิวบ์

ตำแหน่งงาน

เลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจเพื่อดูรายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรณ์
 • ดูแลเพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกกรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
 • เสนอแนวคิดด้านการตลาด ที่สร้างสรรค์
 • ประเมิน และสรุปผลกิจกรรมทางการตลาดที่ดำเนินการมาได้
 • ศึกษาตลาด และคู่แข่งอย่าสม่ำเสมอ
 • ควบคุมการใช้งบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานใหญ่ วัชรพล กรุงเทพฯ

สมัครงานจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรณ์
 • ดูแลเพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกกรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
 • เสนอแนวคิดด้านการตลาด ที่สร้างสรรค์
 • ประเมิน และสรุปผลกิจกรรมทางการตลาดที่ดำเนินการมาได้
 • ศึกษาตลาด และคู่แข่งอย่าสม่ำเสมอ
 • ควบคุมการใช้งบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานใหญ่ วัชรพล กรุงเทพฯสมัครงาน